ฮกวัสดุ ร้านวัสดุก่อสร้างเชียงใหม่ ตัวแทนจำหน่าย ปูน SCG และ นกอินทรีย์ รวมถึงคอนกรีตผสมเสร็จด้วย

พื้นสำเร็จ เชียงใหม่ พร้อม บริการ ติดตั้ง และ ประเมินราคาถึงหน้างาน

ฮกวัสดุ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ปูน อินทรี และ คอนกรีต ตรานกอินทรี ลูกค้าสามารถสั่งตรงได้เลย จัดส่งถึงที่ ราคาตัวแทน

1. ปูนซีเมนต์ถุงเอสซีจี
ไฮบริด ถุง
50 กก. ปูนช้าง SCG hybrid

   ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง
สูตรไฮบริด เป็นปูนซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป สูตรพิเศษ
ผ่านการคิดค้นด้วยหลักวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานใหม่ ไฮ บริด
ทำให้โครงสร้างแข็งแรงทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยอนุรักษ์พลังงาน
 

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เอสซีจี ถุง
50 กก. ปูนช้าง SCG สำหรับงานโครงสร้าง

   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท
1 ที่มีคุณสมบัติให้กําลังอัดสูง
เหมาะสําหรับงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ เสา คาน พื้น
นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท
1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง
เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป
โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน
 

3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เอสซีจี
 ถุง 50 กก. ปูนช้าง SCG รับกำลังอัดเร็ว

   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
3 เหมาะสำหรับคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง
อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า ชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก
รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท
3 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นจึงช่วยให้การทำงาน
เสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น
เสาเข็ม เสาไฟฟ้า

4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ถุง 50 กก.
ปูนช้าง
SCG ทนน้ำทะเล

   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
ชนิดใช้งานทั่วไป (
IP) เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องการความทนทานสูง
และโครงสร้างบริเวณน้ำกร่อย ชายฝั่งทะเล และสัมผัสไอทะเล
 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โซลาน
เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน และพื้นที่น้ำกร่อย
ชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ

5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปอซโซลาน ถุง
50 กก. ปูนช้าง SCG ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม

   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และ สารซัลเฟตได้ดี
เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินเค็ม ในภาคอีสาน
และพื้นที่น้ำกร่อย
 

6. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ถุง 50 กก.
ปูนช้าง
SCG งานหล่อ

   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
1 ชนิดพิเศษ สำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จ
เช่น ท่อ บล็อก และงานโครงสร้างทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย อาคาร
ได้ผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ชิ้นงานเรียบเนียน สวย
สะดวกในการใช้งานถอดแบบได้เร็ว ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง
 

 

     ตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกา
American Society for Testing Materials:
ASTM
ได้แบ่งประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไว้ 4 ประเภท คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รหัส C-150, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กักอากาศ
รหัส
C-175, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เตาถลุง
C-205, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
C-340 
ในที่นี้เมื่อพูดถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รหัส C-150 ประเภทหนึ่งถึงประเภทห้า
มีดังนี้


1. 
ประเภทหนึ่ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา Ordinary Portland cement หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง
งานโครงสร้าง เอสซีจี สีแดง เป็นปูนที่ผลิตตาม มอก.
15 เล่ม 1-2547 ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไป ที่ใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตทั่วๆไป เช่น อาคารที่พักอาศัยทั่วไป ถนน ทางเท้า กำแพง
ฯลฯ ใช้ในงานที่อยู่ในสภาพอากาศปกติ เช่น อยู่ไกลน้ำทะเล ไม่อยู่ในทะเลทรายหรือหิมะ

2. ประเภทสอง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง Modified Portland cement เป็นปูนซีเมนต์ที่ดัดแปลงให้มีความต้านทานต่อซัลเฟตได้ปานกลาง เกิดความร้อนในระหว่างปฏิกิริยาไฮโดรชั่น Hydrotion ต่ำกว่าประเภทแรก จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่อยู่ใกล้น้ำเค็ม เช่น ตอม่อของท่าเทียบเรือ เขื่อนริมชายฝั่ง ผลิตภัณฑ์เอสซีจี คือ ปูนซีเมนต์เอสซีจี ปอร์ตแลนด์ โซลาน

3. ประเภทสาม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้กำลังอัดเร็ว High-early Strength Portland cement เป็นปูนซีเมนต์ตาม
มอก.
15 เล่ม 1-2547 ที่มีเนื้อปูนบดละเอียดมากกว่าประเภทแรก เช่น งานถนน งานเสาเข็ม หรืองานที่ต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วเพื่อการหมุนเวียนไม้แบบ หรืองานที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อป้องกันน้ำในคอนกรีตแข็งตัวเสียก่อน ปูนประเภทนี้ก็ได้แก่ ปูนเอสซีจี รับกำลังอัดเร็ว

4. ประเภทสี่ ปูนปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ Low-heat Portland cement เป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลา
เช่น งานเขื่อน ซึ่งต้องใช้ปริมาณคอนกรีตมากๆ และเกิดความร้อนภายในสูง ทำให้คอนกรีตเกิดการขยายตัวจนอาจแตกร้าวได้ การใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะต้องควบคุมอัตราความร้อนเพื่อให้คอนกรีตค่อยๆแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอ ปูนประเภทนี้ยังไม่เป็นที่ใช้แพร่หลายในประเทศ แต่สามารถเลือกใช้ ประเภทหนึ่ง ผสมกับ วัสดุผสมเพิ่ม
Pulverlized Fuel Ash และ Ground Granular Blast Furnace Slag

5. ประเภทห้า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง Sulfate Resistance Portland cement เป็นปูนตาม มอก. 15 เล่ม 1-2547 ที่มีความต้านทานต่อซัลเฟตสูง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ถูกซัลเฟตกระทำหรือบริเวณที่พื้นดินมีความเป็นด่างสูง เช่น อาคารทุกประเภทที่ปลุกสร้างอยู่ใกล้ทะเล หรือในน้ำทะเล หรือบริเวณป่าชายเลน
หรือโครงสร้างคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำเสีย ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะถูกออกแบบมาให้แข็งตัวช้ากว่า และเกิดความร้อนต่ำกว่าประเภทอื่น

ปูนตราเสือ ก่อฉาบเท ขนาด 50 กก./ถุง

 

ปูนตราเสือ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท สูตรเนื้อแน่น 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สำหรับก่ออิฐ และงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก 

** ไม่ควรใช้ก่อผนังอิฐมวลเบา **

ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ

คุณสมบัติ 

สูตรเพิ่มพลังยึดเกาะ ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว 

ฉาบลื่น ทำงานง่าย และสามารถใช้ในงานโครงสร้างขนาดเล็กได้ 

  ซูเปอร์ซีเมนต์ ซูเปอร์ ตราเสือ ขนาด 40 กก./ถุง

 

 ปูนตราเสือ ซูเปอร์ซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ผสมสูตร เข้มข้น พิเศษ

เนื้อปูนเข้มข้น เหมาะกับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง เทพื้น งานโครงสร้างขนาดเล็ก -เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น ได้งานสวย แข็งแรง ไม่แตกร้าว 

คุณสมบัติพิเศษ 

สามารถใช้งานได้เหมือนปูนผสมทั่วไป 50 กก. -สะดวก เบาแรง ใช้งานสะดวก   

 ปูนตราเสือ เสือซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ 40 กก./ถุง

 

 

ปูนตราเสือ ปูนซีเมนต์ผสม ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนเสือซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษใช้สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะโดยไม่ต้องใช้น้ำยาช่วยฉาบ

คุณสมบัติพิเศษ 

เนื้อปูนละเอียดเป็นพิเศษ  และมี Micro Air Bubble กระจายอยู่ในเนื้อปูน ช่วยให้ฉาบลื่น ได้ผนังที่เรียบเนียน

 

มีสารอุ้มน้ำพิเศษ ช่วยให้ผนังไม่แตกร้าว

ปูนอินทรี แดง

ปูนอินทรีแดง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในงานก่อ ฉาบ เท ปูนอินทรีแดงได้พัฒนาปรับสูตรใหม่ โดยใส่สารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยให้เนื้อปูนมีอนุภาคละเอียดมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง

อีกทั้งยังพัฒนาเม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น งานฉาบ งานก่อ 
และงานเท จึงมีคุณสมบัติดังนี้
        • ทำงานง่ายเนื้อปูนนุ่ม เบามือ
        • ทำงานง่ายปูนลื่น ไม่ติดเกรียง
        • ทำงานง่ายเนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะอิฐหรือผนังได้ดี
        • ลดโอกาสผนังแตกร้าว
        • ได้ประสิทธิภาพทำงานที่มากขึ้น
        • งานก่อ งานเท มีความแข็งแรง ทนทานยิ่งขึ้น

ปูนอินทรีเพชร พลัส

ปูนซีเมนต์ไหลลื่นดีสำหรับงานคอนกรีตและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ

อินทรีเพชร พลัส ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2594-2556 และ ASTM C1157 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคประเภท GU สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต หล่อสำเร็จที่ต้องการความไหลลื่นดี เทง่าย ใช้ได้ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตชนิดอัดแรง
        • มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น
        • สามารถถอดแบบได้รวดเร็วกว่า
        • ได้ปริมาณชิ้นงาน หรือ แผนการทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น
        • เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน

ปูนอินทรี ทอง

สำหรับงานฉาบ ยึดเกาะแน่น เหนือมาตรฐาน

ปูนอินทรีทอง…ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงที่ออกแบบให้องค์ประกอบ, สัดส่วนภายในเนื้อปูนที่เหมาะสม มีสารเคมีคุณสมบัติพิเศษในงานฉาบ รวมทั้งเนื้อปูนละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปถึง 2 เท่า ช่วยให้เนื้อปูนสามารถแทรกซึม ยึดเกาะตัวกันได้ 360 องศา เพิ่มปริมาณเนื้อปูน

ผนังบ้านจึงมีคุณสมบัติดังนี้
        • ทนทานยิ่งกว่า
        • เรียบเนียนยิ่งขึ้น
        • ทำงานง่ายกว่าที่เคย
        • มั่นใจได้ไม่ต้องแก้งาน
        • สีขาวนวล
        • ประหยัดต้นทุน

ปูนอินทรี เขียว

สำหรับงานก่อ งานฉาบทั่วไป

ปูนอินทรีเขียว … สามารถใช้งานได้ดี สำหรับงานก่อ งานฉาบ และงานเท ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป

ปูนอินทรีซูเปอร์

สำหรับงานก่อและฉาบ

ปูนอินทรีซูเปอร์ ได้รับการพัฒน่ให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น เพื่อความนุ่มลื่นในการฉาบ และการยึดเกาะที่ดีกว่าเดิม  ใช้ผสมและฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป 

เหมาะสำหรับงานงานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก  ชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ

ปูนอินทรีดำ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท3 สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด

ปูนอินทรีดำ…ด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบ ปูนเม็ดโดยเฉพาะทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีดำ มีองค์ประกอบเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดที่สูงได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ คอนกรีตอัดแรง

สำหรับงานโครงสร้างถอดแบบเร็ว
        • มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
        • สามารติดลวดได้รวดเร็วกว่า
        • ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้น
        • เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน

ปูนอินทรีฟ้า

ปูนอินทรีฟ้า เป็นปูนปอร์ตแลนด์ชนิดทนซัลเฟตสูง ให้โครงสร้างคงทนต่อการสึกกร่อนจากซัลเฟต

ปูนอินทรีฟ้า … ด้วยการออกแบบปูนเม็ดให้มีคุณภาพพิเศษตามมาตรฐาน มอก. และ ASTM ประเภท 5 ทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีฟ้า มีองค์ประกอบทางเคมีที่ช่วยลดการทำปฎิกริยาระหว่างเนื้อปูนกับสารละลายซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุของการสึกกร่อนของโครงสร้างจึงเหมาะกับงานโครงสร้างริมทะเล ท่าเรือ ดินเค็ม

สำหรับงานโครงสร้าง
        • มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น สึกกร่อนน้อยลง
        • โครงสร้างคงความแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น
        • เพิ่มอายุการใช้งานของโครงการ
        • คุ้มค่ามากขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น