นั่งร้านทั้งหมดมีกี่แบบ และ เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

นั่งร้านคือ โครงสร้างชั่วคราวสำหรับ เพื่อความสูง และ ฐานที่ยืน สำหรับการก่อสร้าง หรือ ปรับปรุง อาคาร

โดยมานั่งร้านนิยมใช้กับอาคารทีสูง หรือ อาคารที่ไม่มีพื้นที่ในการยืนมากพอ ส่วนมากนั่งร้านแต่ละชนิดจะออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชั่วคราว เสร็จงานก็ถอด ออก

นั่งร้านแบ่งออกเป็น 6 ประเภท

1.นั่งร้านเสาเรียงคู่

2.นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว

3.นั่งร้านแบบใช้ท่อเหล็กต่อกัน

4.นั่งร้านไม้ไผ่

5.นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้ หรือ แบบมีล้อ

6.นั่งร้านแบบแขวน

 

นั่งร้านประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

อุปกรณ์นั่งร้านประกอบไปด้วยวัสดุอะไรบ้าง??


1. เสา (Standard หรือ Post) คือ ติดตั้งอยู่บนบริเวณแผ่นรองเสา ทำหน้าที่คอยรับน้ำหนักในส่วนของแนวดิ่ง


2.แผ่นรองเสา (Base Plate) คือ อุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เสาจมดิน


3.คาน (Ledgers หรือ Runner) คือ ส่วนของแนวราบของอุปกรณ์นั่งร้านที่ถูกยึดกับส่วนของด้านในเสา ซึ่งแต่ละท่อนจะห่างกันไม่เกิน 2 เมตร


4.ตง (Main Transom) คือ ส่วนของอุปกรณ์นั่งร้านที่รองรับกับกระดานพื้น ซึ่งในส่วนนี้ตงจะต้องได้ระดับที่เหมาะสม และยึดกับคานด้วยความแน่นหนา เพื่อความปลอดภัย


5.ตงเสริม (Intermediate Transoms) คือ ส่วนของท่อที่วางที่วางพาดข้ามคานตรงระหว่างตงหลัก คอยทำหน้าที่ช่วยรับแผ่นพื้นอีกที


6.แผ่นรองฐานนั่งร้าน (Sole Board) คือ ส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ช่วยรับน้ำหนัก และ กระจายน้ำหนักออกเป็นวงกว้าง


7.ท่อค้ำยัน (Cross Ledger Braces) คือ อุปกรณ์ที่ยึดทะแยงมุม พาดระหว่าง เสาและคาน ในลักษณะสลับกันไปมา ติดตั้งจากชั้นล่างสุดของอุปกรณ์นั่งร้านเพื่อเสริมความแข็งแรงและมั่นคง นอกจากนี้ยังทำหน้าทีกระจายน้ำหนักและแรงที่เหมาะสม


8.ค้ำยันด้านหน้า (Facade of Sway Braces) คือ ท่อที่วางพาดอยู่ด้านหน้าของโครงสร้างนั่งร้านโดยพาดในลักษณะทะแยงมุม ซึ่งติดตั้งจากบริเวณล่างสุดของนั่งร้าน ทำหน้าที่คอยป้องกันอุปกรณ์นั่งร้านไม่ให้เกิดการโยก