ท่อHDPE เฮชดีพีอี และ รายละเอียดต่างๆ

ท่อ HDPE

 

ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง “สำหรับท่อน้ำดื่ม” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.982-2548 มีสีดำ สามารถโค้งงอ และให้ความยืดหยุ่นตัวได้ดี ทนทานต่อสารเคมี ผิวในเรียบ ไม่เป็นพิษ นำหนักเบาโดยเฉพาะท่อขนาดเล็กสามารถม้วนได้ จึงสะดวกในการขนย้ายและการติดตั้ง สำหรับใช้เป็นท่อในงานระบบส่งน้ำประปา-น้ำดื่ม, งานระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์, งานระบบเกษตรชลประทาน, และท่อระบายน้ำทิ้งในงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มีผลิตตั้งแต่ขนาด 16 มม. – 630 มม.

ฮกวัสดุ ตัวแทนจำหน่ายท่อน้ำไทย ภาคเหนือ ท่อน้ำไทยราคาโรงงานต้องที่ฮกวัสดุเชียงใหม่

วิธี และ ประเภท การใช้งานท่อ
HDPE เอชดีพี ที่ถูกต้อง

คุณลักษณะพิเศษ ของ ท่อ HDPE เฮชดีพี่อี ของท่อน้ำไทย

รายละเอียดทางวิศวกรรมของท่อHDPE เฮชดีพีอี

รายละเอียดทางวิศวกรรมของท่อHDPE เฮชดีพีอี